سفارش تبلیغ
مسابقه صبح رسانه
مسابقه صبح رسانه
آن که حق کسى را گزارد که حقش را به جا نیارد ، به بندگى او اعتراف دارد . [نهج البلاغه]

روانشناسی


روانشناسی رنگ آبی

روانشناسی رنگ آبی

یکی از سه رنگ اصلی ، رنگ آبی است . رنگ آبی نشانه آرامش کامل بوده و اندیشیدن درباره این رنگ و مشاهده آن باعث کاهش فشار خون و تعداد ضربان  نبض و قلب می گردد. در هنگام بیماری و

خستگی نیاز به مشاهده این رنگ افزایش می یابد. این رنگ  افسردگی بیماران  را کم میکند.

یک رنگ مقدس بخصوص در فرهنگ اسلامی چون گنبد آبی مساجد،آسمان آبی که جایگاه فر شتگان و

خدا و موجودات پاک است دارای تقدس و احترامی خاص است.امام جعفر صادق(ع)خطاب به مفضل

می فرمایند : تفکر شما در رنگ آسمان خداوند که موافق ترین رنگها است دیده و نور بصر را تقویت می کند. درروانشناسی افرادی که رنگ آبی را انتخاب میکنند به نظر میرسد که افرادی با نشاطی هستند.

آزمایشهای علمی ثابت کرده که اشعه آبی موجب افزایش فعالیتهای حیاتی سلولها می گردد و در صورتی

که به سلولهای پوست تابیده شود،فعالیت آنها افزوده و گلبولهای سفید از سطح پوست به سوی بدن کشیده

میشوند.آبی صدایی مانند نی و شکلی مانند دایره دارد.

 کلمات کلیدی : روانشناسی، رنگ، آبی
آسمانی 87/12/20 ساعت: 3:3 صبح| نوشته های دیگران ( )


یادداشت‌های آرشیو نشده